Privatumo politika

1. Bendroji informacija

UAB „Restorie“ (toliau –  Restorie, mes arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir/ ar paslaugomis.

Jūsų Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Restorie“
Adresas: Elektronikos g. 12, LT-35116 Panevėžys
tel. +370 617 73339
el. paštas: info@restorie.com
įmonės kodas: 306080294

Atkreipkite dėmesį, kad Privatumo politika gali būti atnaujinama, todėl prašome ją nuolat peržiūrėti, kad būtumėte susipažinęs su aktualia dokumento versija.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi mums priklausančioje interneto svetainėje, naudodamiesi mūsų paslaugomis, dalyvaudami mūsų renginiuose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų (pvz. 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo) bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 1. informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 2. informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 3. bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 1. Interneto svetainei administruoti;
 2. Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
 3. trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
 

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Kaip tvarkome Jūsų duomenis

Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Restorie įgyvendina tinkamas priemones, kad apsaugotų Jūsų teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant teisę reikalauti žmogaus įsikišimo

Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

5. Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys.

 1. Jūs turite tokias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų teisingumą;
 4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenis dėl teisinio reguliavimo;
 5. teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 6. teisę į duomenų, kuriuos mums pateikėte, perkeliamumą (teisė perkelti);
 7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ar panaikinti savo sutikimą, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Restorie interesais. Tokiu atveju Restorie nustos tvarkyti Jūsų duomenis, nebent turės įrodymų, kad turi teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti ir Restorie nustos tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes būtume dėkingi, jeigu prieš tai kreiptumėtės į mus ir sudarytumėte galimybę ginčą su Jumis išspręsti taikiai.

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

7. Slapukai

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mes savo svetainėje naudojame tokius slapukus:

Funkciniai slapukai. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės ar kitų duomenų.

Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

WooCommerce

Funkcinis

Naudojimas

WooCommerce naudojame webshop management. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Šie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis.

Funkcinis

Vardas
Galiojimo laikas
session
Funkcija
Store items in shopping cart
Vardas
Galiojimo laikas
persistent
Funkcija
Vardas
Galiojimo laikas
session
Funkcija
Store performed actions on the website

Elementor

Statistika (anoniminė)

Naudojimas

Elementor naudojame content creation. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Šie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis.

Statistika (anoniminė)

Vardas
Galiojimo laikas
persistent
Funkcija
Store performed actions on the website

Google Analytics

Statistika

Naudojimas

Google Analytics naudojame website statistics. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite Google Analytics privatumo politiką.

Statistika

Vardas
Galiojimo laikas
2 years
Funkcija
Store and count pageviews
Vardas
Galiojimo laikas
1 year
Funkcija
Store and count pageviews

WordPress

Funkcinis

Naudojimas

WordPress naudojame website development. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Šie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis.

Funkcinis

Vardas
Galiojimo laikas
session
Funkcija
Read if cookies can be placed
Vardas
Galiojimo laikas
1 year
Funkcija
Store user preferences
Vardas
Galiojimo laikas
persistent
Funkcija
Store user preferences
Vardas
Galiojimo laikas
persistent
Funkcija
Store logged in users

Wordfence

Funkcinis

Naudojimas

Wordfence naudojame security and fraud prevention. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite Wordfence privatumo politiką.

Funkcinis

Vardas
Galiojimo laikas
1 day
Funkcija
Read to determine if the user is logged in

Litespeed

Funkcinis

Naudojimas

Litespeed naudojame website hosting. Skaityti daugiau

Dalijimasis duomenimis

Šie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis.

Funkcinis

Vardas
Galiojimo laikas
2 days
Funkcija
Provide the prevention of cached pages

Facebook

Rinkodara

Naudojimas

Dalijimasis duomenimis

Šie duomenys nėra bendrinami su trečiosiomis šalimis.

Rinkodara

Vardas
Galiojimo laikas
3 months
Funkcija
Store and track visits across websites
Vardas
Galiojimo laikas
2 years
Funkcija
Store last visit

Įvairūs

Tikslas laukia tyrimo

Naudojimas

Dalijimasis duomenimis

Dalijimasis duomenimis laukia tyrimo

Tikslas laukia tyrimo

Vardas
e_event-tracker
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
e_kit-elements-defaults
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
debug
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
cmplz_banner-status
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
woocommerce_items_in_cart
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
woocommerce_cart_hash
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
wp_woocommerce_session_15086d607cab55210aa54eb99be5a4cc
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
cmplz_consenttype
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
jobIdBeingProcessed
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
wpEmojiSettingsSupports
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
wp_lang
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
rex_feed_form_init_settings
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
rex_feed_form_init_filters
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
storeApiNonce
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
rex_feed_form_init_data
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
tk_qs
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
lastExternalReferrerTime
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
lastExternalReferrer
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
mailpoet_page_view
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
customer-effort-score-exit-page
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
cmplz_consented_services
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
cmplz_policy_id
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
cmplz_marketing
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
cmplz_statistics
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
cmplz_preferences
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
cmplz_functional
Galiojimo laikas
365 diena
Funkcija
Vardas
iconic_was_wpsf_tab_id
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
loglevel
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
__fb_chat_plugin
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pbid
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pys_start_session
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
last_pysTrafficSource
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
last_pys_landing_page
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pys_first_visit
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pysTrafficSource
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pys_landing_page
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pys_session_limit
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pysAddToCartFragmentId
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
uw-icon-locales
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s19
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s13
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s16
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s18
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s12
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s104
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s101
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s11
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s8
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s6
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s23
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s108
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s105
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s106
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s17
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s21
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s10
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s14
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s102
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s24
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s4
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s103
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s3
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s15
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s107
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s25
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s2
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s7
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-s9
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
recognizedUserBehavior
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
wp-autosave-1
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_migrations
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_current_add
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_first_add
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_current
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_first
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
pys_advanced_form_data
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
shopmagic_visitor_15086d607cab55210aa54eb99be5a4cc
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_udata
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
select_prod_list
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
sbjs_session
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
userway-positionWidget
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
ctxFeedData
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
shopmagic
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
ctx_codemirror
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
mailerlite_checkout_token
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
trust:cache:timestamp
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
uw-uid
Galiojimo laikas
Funkcija
Vardas
calendly-store
Galiojimo laikas
Funkcija

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Atnaujinti įrenginiai -

tai puikios ar labai geros būklės įrenginiai, kurie visi, įskaitant jo jungtis, komponentus yra pilnai veikiantys. Kiekvieną produktą mes profesionaliai išardome, išvalome, patikriname visus jo komponentus, jei reikia, pakeičiame naujesniais, galingesniais ir vizualiai atnaujiname prekinę išvaizdą. Įranga gali turėti likusių nežymių kosmetinių naudojimo žymių (jei jų nepavyksta panaikinti) ar kitų darbui netrukdančių defektų. Visiems įrenginiams suteikiame garantiją.

Prenumeruok naujienlaiškį

ir gauk 5% nuolaidą pirmam apsipirkimui, o taip pat daugiau sužinok apie atnaujintus įrenginius bei gauk specialius pasiūlymus.