Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje “Restorie.com” taisyklės:

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su www.restorie.com taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.restorie.com internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Užsiregistravęs pirkėjas apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus bus informuojamas prisijungimo www.restorie.com puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
  • Internetinės parduotuvės www.restorie.com prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
   • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • juridiniai asmenys;
   • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jomis, jis turi teisę pirkti prekes www.restorie.com internetinėje parduotuvėje.
 1. Asmens duomenų apsauga
  • Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.restorie.com Pirkėjas gali dviem būdais:
   • užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
   • nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  • Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.restorie.com, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  • Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@restorie.com.
  • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.restorie.com, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pasirenka pristatymo adresą ir apmokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir gauna pranešimą apie sėkmingai įvykdytą užsakymą.
  • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.restorie.com internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 1. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.restorie.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.restorie.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).
  • Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
  • Pirkėjas turi teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimu gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas, naudodamasis www.restorie.com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 1. Pardavėjo teisės
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu ar per „Opay“ mokėjimų surinkimo sistema nesumoka už prekes iki pristatymo dienos.
 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.restorie.com teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9-ame Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  • Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   • Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į ”UAB Restorie” banko sąskaitą.
   • Apmokėjimas naudojant saugią ir patogią “Opay” mokėjimų surinkimo sistemą. Visus mūsų mokėjimus kortele bei internetu apdoroja internetinių mokėjimų sistema OPAY. Ji leidžia atsiskaityti už pirkinius interneto parduotuvėje klientui patogiausiu būdu. Garantuojame, kad per OPAY sistemą vykdomi mokėjimai yra visiškai saugūs, užtikriname konfidencialių ar privačių duomenų apsaugą. Mokėjimai per OPAY vykdomi automatizuotai, o infomacija apie apmokėjimą ir klientui, ir prekybininkui pateikiama per keletą sekundžių. Daugiau apie šią sistemą: opay.eu/lt
   • Apmokėjimas atsiimant Restorie patalpose Panevėžyje (Elektronikos g. 12) kortele, naudojant Luminor Phone POS terminalą. „Luminor Phone POS“ programėlė priima bekontakčius mokėjimus fizinėmis „Visa“ ir „Mastercard“ kortelėmis, taip pat jų virtualiaisiais atitikmenimis: išmaniuoju telefonu, kuriame įdiegta skaitmeninė „Google Pay“, „Apple Pay“, „Samsung Pay“ ar „Garmin Pay“ piniginė arba išmaniuoju laikrodžiu, išmaniąja apyranke ir panašiu prietaisu, turinčiu bekontakčio mokėjimo funkciją. Daugiau apie šią sistemą: luminor.lt/lt/phone-pos
   • Atsiskaitymo būdas atsiimant prekes paštomate arba iš kurjerio rankų. Išperkamoji siunta, už kurią sumoka jos gavėjas (1,5% nuo užsakymo vertės), dažnai dar vadinama siunta su COD (cash on delivery). Gavėjo sumokėta suma pervedama tiesiai į siuntėjo banko sąskaitą. Šis būdas labai patogus internetu įsigytoms prekėms pristatyti. Paštomate galimas mokėjimas banko kortele, todėl jokių nesklandumų nekils – atsiskaitysite labai operatyviai ir patogiai. Su kurjeriu galėsite atsiskaityti ir grynaisiais pinigais, ir kortele.
   • Apmokėjimas naudojantis ESTO lizingo paslaugomis. Perkant mūsų e-parduotuvėje galite rinktis iš kelių skirtingų variantų:
    –   ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui! Savo užsakymą apmokėk mažomis mėnesinėmis įmokomis. Sutartį pasirašyk m. parašu, Smart ID programėle ar el. bankininkyste.
    –   ESTO 3 – be pabrangimo, mokant laiku, 3 lygiomis dalimis, per 3 mėn.! Už savo pirkinius atsiskaityk be papildomų mokesčių, mokant laiku, 3-imis lygiomis dalimis, per 3 mėnesius. Saugų atsiskaitymo būdą suteikia ESTO UAB.
    –   ESTO mokėk vėliau – pirk dabar ir mokėk vėliau, be jokių papildomų mokesčių! Užsisakyk šiandien ir be papildomų mokesčių galėsi apmokėti per pirmas 30 dienų. Jokio išankstinio apmokėjimo! Šį saugų atsiskaitymo būdą suteikia ESTO UAB.
    Daugiau informacijos apie šį atsiskaitymo būdą: https://esto.eu/
 1. Prekių pristatymas
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekes atsiimti jo patalpose.
  • Prekių pristatymas Pirkėjui:
   • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
   • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
   • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
   • Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  • Prekių atsiėmimas Pardavėjo patalpose:
   • Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Tikslų atsiėmimo laiką būtina suderinti su Pardavėju. 
   • Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  • Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  • Kiekvienos www.restorie.com parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Pardavėjas visoms prekėms suteikia garantiją.
  • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  • Restorie garantines taisykles rasite čia: https://restorie.com/naudojimas-ir-garantija/
 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
  • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  • Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@restorie.com.
  • 1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  • Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.
  • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  • Grąžinamas prekes Pirkėjas gali išsiųsti paštu pats adresu Elektronikos 12, Panevėžys iš anksto susitaręs. Pardavėjas įsipareigoja priimti prekes ar jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei klientas nori atsisakyti prekės per 14 kalendorinių dienų, Pirkėjas jas gali išsiųsti adresu Elektronikos g. 12, Panevėžys iš anksto susitaręs.
  • Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
 1. Atsakomybė
  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.restorie.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 1. Apsikeitimas informacija
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltyje “Kontaktai”  nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 1. Baigiamosios nuostatos
  • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.