Naudojimas ir garantija

Šios iš UAB Restorie (toliau – Pardavėjas) įsigytų prietaisų naudojimo taisyklės bei garantijos sąlygos (toliau vadinama – Taisyklės) skirtos apibrėžti bei nustatyti iš Pardavėjo įsigytų prekių (mobilūs telefonai, kompiuteriai, jų priedai ir kiti produktai/įrenginiai (toliau – Prekės)) naudojimo bei garantijos teikimo tvarką.

 1. Prietaiso naudojimo taisyklės
  1. Draudžiama:
   1. Prietaisą padėti ar palikti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
   2. Nuimti dangtelius ar kitaip ardyti prietaisą.
   3. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
   4. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpalus.
  2. Produktas turi būti eksploatuojamas pagal gamintojo reikalavimus.
 2. Garantija
  1. Garantija skirta tik iš UAB Restorie pirktiems el. prietaisams.
  2. Garantija pradeda galioti nuo sutartų prietaisų perdavimo datos, jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip.
  3. Pirkėjas gali grąžinti prekę per žemiau nurodytą laikotarpį pagal garantines sąlygas ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijas.
  4. Pirkėjas, prašydamas techninės prietaiso įrangos nemokamo remonto, gali prašyti techninės prietaiso įrangos pakeitimo kitu, pagal technines charakteristikas ne blogesniu, laikinu prietaisu garantinio termino laikotarpiu, tik jeigu pakeitimo paslaugą Pirkėjas užsisakė pirkimo metu.
  5. Jeigu pirkėjas neužsisakė techninės prietaiso įrangos pakeitimo laikinu prietaisu paslaugos pirkimo metu, tokią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti už papildomą mokestį, kuris sutariamas atskira sutartimi.
  6. Garantija netaikoma dėl netinkamo prietaiso naudojimo, pavyzdžiui:
   1. Atliktų veiksmų pasekoje įskilo ekranas;
   2. Atliktų veiksmų pasekoje įlinko prietaiso korpusas;
   3. Prietaisas buvo apipiltas vandeniu;
   4. Jei buvo nuklijuotas garantinis lipdukas;
   5. Sąrašas yra tęstinis.
  7. UAB Restorie pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos šiame priede aptartos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.
  8. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.
  9. Bet kokio gedimo atveju prietaisas privalo būti taisomas tik UAB Restorie gamykloje arba UAB Restorie autorizuoto partnerio servise, kitu atveju garantija negalioja.
  10. Akumuliatoriams, baterijoms taikomas 6 mėn. garantinis laikotarpis.
  11. Visiems kitiems produktams yra taikoma 12 arba 24 mėn. garantija, nebent produkto puslapyje yra nurodyta kitaip.
  12. UAB Restorie pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.
  13. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
   1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
   2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų naudoti įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
   3. Atsiradus prietaiso spalvos pakitimams (pageltimas, užteršimas ir pan.) ir rūdijimas;
   4. Pažeidimai, padaryti netinkamai eksploatuojant: valymas, skutimas, įbrėžimai, cheminės medžiagos, netinkama patalpa (drėgna, šalta);
   5. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
   6. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
   7. Pažeisti ant prietaisų ar komponentų esantys serijiniai numeriai ir kiti lipdukai;
  14. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:
   1. Garantinė priežiūra netaikoma priedams, dalims, kurie normaliai susidėvi naudojantis prietaisu: išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams (įkrovimui taikytas netinkamas režimas, naudojamas neoriginalus ar neskirtas konkrečiam prietaisui įkroviklis, trumpinti gnybtai), mobiliųjų telefonų dengiančioms dalims (korpusams, mygtukams), keičiamoms lempoms, sujungimo kabeliams, ausinėms, mikrofonams, dangteliams, dėklams, dirželiams nešiojimui, kojelėms, įvairių tipų informacijos kaupikliams, spausdintuvų kasetėms, spausdintuvo juostelėms, garso, vaizdo galvutėms; procesorių, maitinimo, vaizdo plokščių ir kitų dalių ventiliatoriams, montavimo prietaisams, dokumentacijai tiekiamai kartu su prietaisu. Garantija suteikiama tik techninei prietaiso įrangai.
   2. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.
   3. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas.
   4. Prietaisas sugedo dėl netinkamų bandymų, priežiūros, programų įdiegimo, koregavimo, nelegalių programų, taikymo, ardymo. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio prietaiso pakeitimams ar modifikavimui.
   5. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
   6. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
   7. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
   8. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.
   9. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.
   10. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant viešai prieinamo prietaiso naudojimosi instrukcijos bei garantinių taisyklių.
 3. Pirkinio draudimo ir garantijos pratęsimo taisyklės ir sąlygos
  1. UAB Restorie taip pat suteikia galimybę pratęsti gamintojo suteikiamą garantiją iki 36 mėnesių. Dėl garantijos pratęsimo sąlygų šalys susitaria atskirai.
 4. Techninės prietaiso įrangos nemokamas remontas
  1. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas gali prašyti pakeitimo kitu, pagal technines charakteristikas ne blogesniu, laikinu prietaisu už papildomą mokestį.
  2. Išduotų laikinų prietaisų atsiėmimu ir sutaisytos įrangos pristatymu rūpinasi UAB Restorie.

Atnaujinti įrenginiai -

tai puikios ar labai geros būklės įrenginiai, kurie visi, įskaitant jo jungtis, komponentus yra pilnai veikiantys. Kiekvieną produktą mes profesionaliai išardome, išvalome, patikriname visus jo komponentus, jei reikia, pakeičiame naujesniais, galingesniais ir vizualiai atnaujiname prekinę išvaizdą. Įranga gali turėti likusių nežymių kosmetinių naudojimo žymių (jei jų nepavyksta panaikinti) ar kitų darbui netrukdančių defektų. Visiems įrenginiams suteikiame garantiją.

Prenumeruok naujienlaiškį

ir gauk 5% nuolaidą pirmam apsipirkimui, o taip pat daugiau sužinok apie atnaujintus įrenginius bei gauk specialius pasiūlymus.